Kako otvoriti lokal?

Da bi poslovao sa dobitkom, vlasnik lokala mora da bude upućen u sve: od dosadne papirologije preko nabavke, pa čak i do promocije na društvenim mrežama.

Ima li onda on vremena da bude gazda, pitate se? Ukoliko pozove tim Mint Consultinga  imaće, a u suprotnom evo nekih smernica za lakše snalaženje u ugostiteljstvu.

Prvo plan, pa sve ostalo. Ukoliko želite da uplovite u ugostiteljske vode, prvo što morate da uradite jeste da jasno definišete plan poslovanja, a zatim da „vidite“ kojom količinom novca raspolažete. Trebalo bi da imate finansije spremne za inventar i finansije spremne za obrtna sredstva. 

 Papirologija

Dosadna baš k’o što i zvuči. Budući ugostitelj prvo treba da donese odluku da li lokal želi da prijavi kao SUR ili kao D.O.O.  Ako se odluči za SUR onda može da ima samo jedan restoran, a za kažnjavanje odgovara isključivo svojom imovinom jer je zadržao status fizičkog lica. Ako se odluči za D,O.O varijantu, poslovaće kao pravno lice, ali će i kazne biti mnogo veće nego za fizička lica.

APR

E sad, kada ste se odlučili kako da registrujete biznis, morate ga prijaviti u Agenciji za privredne registre (APR), a za to će vam biti neophodno nekoliko „sitnica“ poput jedinstvene registracione prijave za osnivanje preduzetnika, fotokopija lične karte, dokaz o uplati takse i prethodna saglasnost za obavljanje pojedinih delatnosti.

Nakon dobijanja rešenja od APR-a, treba da izradite pečat na kome su utisnuti naziv lokala, adresa i ime vlasnika. Posle toga dobijate PIB (poreski identifikacioni broj), a prilikom upisa u registar poreskih obveznika dobijate rešenje o registraciji osnivanja privrednog subjekta. Za to vam treba oko pet dana.

Propisani uslovi za rad

Koji su fiksni troškovi poslovanja, koliki je porez na dohodak i dobit, a koliko novca vam odlazi na doprinose  zaposlenima – samo su neka od pitanja na koja bi trebalo da imate spreman odgovor.

Naravno, ne zaboravite i na saglasnost inspekcijskih organa koji proveravaju da li su ispunjeni propisani uslovi za rad.

Tekući račun

Za otvaranje tekućeg računa neophodno je da ponesete Rešenje o upisu u registar od nadležnih organa iz APR-a, Izvod iz poreske evidencije nadležnih poreskih organa koji sadrži PIB i Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga za raspodelu sredstava sa računa koji je potpisalo ovlašćeno lice. 

I na kraju, fiskalna kasa. Prema Zakonu o PDV-u fiskalna kasa je obavezna u ugostiteljskim objektima, a  osim kupovine kase, potrebno je i da nabavite terminal za daljinsko očitavanje GPRS-a kako biste završili neophodni proces fiskalizacije.

Mint Consulting
& Engineering