Kako otvoriti lokal?

Kako otvoriti lokal? Da bi poslovao sa dobitkom, vlasnik lokala mora da bude upućen u sve: od dosadne papirologije preko nabavke, pa čak i do promocije na društvenim mrežama. Ima li onda on vremena da bude gazda, pitate se? Ukoliko pozove tim Mint Consultinga  imaće, a u suprotnom evo nekih smernica za lakše snalaženje u…